Các Loại Diện Tích Căn Hộ

Loại Diện Tích
2 Phòng Ngủ 91 m2
2 Phòng Ngủ + Phòng Làm Việc 104 m2
3 Phòng Ngu 147 m2

Mặt Bằng Tầng

TOWER 6

TOWER 7


Mặt bằng điển hình

2 Phòng Ngủ


3 Phòng Ngủ