Loại căn hộ - Diện tích

Loại Căn Hộ Diện tích Số Lượng
1 Phòng Ngủ 69.5 sqm 2
2 Phòng Ngủ
128 - 160 sqm 10
3 Phòng Ngủ
180 – 241 sqm 23
4 Phòng ngủ 208 sqm 6
Garden Villa 275 sqm 1
Penhouse 372 – 497 sqm 3

CHAIRMAN VILLA

image

image

COMMERCIAL

image

image

RESIDENTIAL

image

image

DUPLEX

image

image

image

image


image

image


image