HUTTONS VN

Quản Lý Tài Sản

Quản Lý Tài Sản

Tại Huttons VNC chúng tôi hiểu được nhu cầu của các nhà đầu tư và cung cấp sự quản lý chuyên nghiệp cho tài sản và các hoạt động của tài sản để tối đa hóa lợi nhuận trên đầu tư. Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong việc quản lý các thuộc tính vật lý của tài sản, cũng như một hồ sơ theo dõi sát sao để cho thuê nhiều tài sản căn hộ cao cấp, chưa kể đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến chủ sở hữu trong việc quản lý người thuê căn hộ . Với kiến thức toàn diện và kinh nghiệm trong thị trường cho thuê, lập kế hoạch thuế và bảo trì tài sản; chúng tôi giúp giảm thiểu thời gian khấu hao của tài sản, giảm chi phí xuống thấp, và đảm bảo giá thuê hấp dẫn,đại diện cho các nhà đầu tư của chúng tôi.

Một sự lựa chọn dễ dàng khi bổ nhiệm Huttons VNC là người quản lý tài sản riêng của bạn. Chúng tôi là một công ty môi giới bất động sản quốc tế; thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách thoải mái nhất. Có kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thuê nhiều tài sản dân cư cao cấp từ khi thành lập , và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến các chủ nhà trong việc quản lý người thuê nhà của họ, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi hoàn toàn có năng lực trong việc quản lý và điều hành các tài sản để tối đa hóa lợi nhuận của họ khi đầu tư. Giải pháp tổng thể và toàn diện của chúng tôi đối với các nhà đầu tư như sau:

Cho Thuê

Huttons VNC cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn chỉnh để cho thuê và quản lý hợp đồng thuê nhà: chúng tôi thực hiện quảng cáo, đàm phán hợp đồng thuê, chuẩn bị hợp đồng, quản lý người thuê nhà, gia hạn hợp đồng, bàn giao và nghiệm thu tài sản. Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ thuê nhà ổn định, giải quyết vấn đề nảy sinh, và liên tục tìm phương pháp làm tăng giá trị cho tài sản của bạn.

Bảo Trì Và Sửa Chữa

Trước và sau khi cho thuê nhà, chúng tôi tiến hành kiểm tra thường xuyên và báo cáo cho các khách hàng nếu phát sinh bất kỳ bảo dưỡng hoặc sửa chữa cần thực hiện; cung cấp một chi phí ước tính công việc, sắp xếp và thực hiện công trình thay cho khách hàng. Là một phần nhiệm vụ của chúng tôi trong vấn đề bảo trì và sửa chữa, chúng tôi cố gắng tìm kiếm các giải pháp hiệu quả chi phí và chất lượng nhất mang đến cho khách hàng.

Thu Nợ Và Chuyển Tiền

Chúng tôi đảm bảo phí thuê được thu theo hợp đồng thuê nhà ở một cách kịp thời và chuyển giao tại địa phương hoặc chuyển ra nước ngoài vào tài khoản ngân hàng của khách hàng. Những tài liệu thích hợp sẽ được sử dụng để theo dõi trên khoản thanh toán tiền thuê của người thuê nhà và chúng tôi liên tục theo dõi tiến độ thanh toán để tránh phát sinh nợ.

Kiểm Soát Và Báo Cáo

Chúng tôi rất hành thạo trong quản lý tài chính nhằm tối đa hóa dòng tiền và lưu giữ sổ sách; khách hàng sẽ được thông báo đầy đủ về việc thực hiện các khoản đầu tư của họ. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho cho tới phút cuối cùng về xu hướng thị trường hiện tại, cũng như sắp xếp thẩm định tài sản của bạn khi cần thiết. Vào cuối mỗi năm tài chính, chúng tôi sẽ giải thích cho khách hàng các loại thuế có liên quan và nộp những giấy tờ thuế cần thiết.

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Nhóm chúng tôi có khả năng hỗ trợ các truy vấn và yêu cầu của bạn bằng tiếng Anh, cung cấp bản dịch và giải thích bất cứ khi nào cần thiết. Chúng tôi sẽ mở rộng các loại hình ngôn ngữ chúng tôi hỗ trợ khi có nhu cầu.


 (+84) 937 339 833

 (+84) 9092 11066