MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

image

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ

1 PN: 49.54 m2

image

2 PN: 71.74 m2

image

3 PN: 101.57 m2

image

4 PN: 181.84 m2

image