Loại hình căn hộ

Loại căn hộ Diện tích Số lượng
2 Phòng Ngủ S 76 sqm - 80 sqm TBA
 2 Phòng Ngủ L 85 sqm TBA
3 Phòng Ngủ 105 - 121 sqm TBA

image

image
image

image

image

image

image

image

image

image

 (+84) 937 339 833

 (+84) 9092 11066