Capitaland lả một trong những Tập Đoàn Bất Động Sản Lớn Nhất Thế Giới hiện hữu tại 150 thành phố lớn trên 25 quốc gia. Capitaland cam kết đấu tư và phát triển lâu dài trong ngảnh bất động sản Việt Nam. Hơn 20 năm phát triển tại Viêt Nam với 8 dự án nhà ở và 17 dự án căn hộ dịch vụ. Chúng tôi cma kết giao nhà đúng hẹn, cam kết chất lượng và cam kết xây dựng cộng đồng.