Loại hình căn hộ - Diện tích

Loại Căn Hộ Diện tích tim tường (m2) Diện tích thông thủy (m2)
1 Phòng Ngủ 59.5 54.5
2 Phòng Ngủ Nhỏ 89.4-89.9 80.8
2 Phòng Ngủ Lớn 102.1-104 94.4
2 Phòng Ngủ + Studio 130.2 117.3
3 Phòng Ngủ Nhỏ 130.2 118.3
3 Phòng Ngủ Lớn 150.0 137.4
4B 179.8 164.5

Chi Tiết Căn Hộ

1 BEDROOM


2 BEDROOM SMALL


2 BEDROOM LARGE


2 BEDROOM + STUDY


3 BEDROOM SMALL

3 BEDROOM LARGE


4 BEDROOM

DUPLEX