HUTTONS VN

Bán lại & Cho thuê

Bán lại & Cho thuê

Tại một số thời điểm đầu tư, hầu hết người mua nhà có nhu cầu bán hoặc cho thuê tài sản để thu lợi nhuận. Những chuyên gia giao dịch tại AOD sẵn sàng cung cấp những lời khuyên cần thiết cho cả chủ sở hữu nhà nước và địa phương về những hình thức kinh doanh với tài sản của họ. Họ được trang bị đầy đủ kiến thức sâu rộng để xử lý hoàn chỉnh quá trình từ A đến Z trong cả hai thị trường giao dịch bất động sản thứ cấp và thị trường cho thuê. Ngoài ra, họ cũng thích nghi với việc đàm phán và cân bằng sự kỳ vọng của tất cả các bên liên quan.

image

Estella Heights


Thông tin chi tiết

image

Vista Verde


Thông tin chi tiết